Kontakt/Contact

Komitet Narodowy ICOM POLSKA ma siedzibę w Zachęcie – Narodowej Galeria Sztuki. Adres do korespondencji:  ICOM POLSKA, Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka ul. Solec 24; 00-403 Warszawa

ICOM POLSKA przewodniczy dr Piotr Rypson – adres mailowy do kontaktów w sprawach organizacyjnych ICOM-u oraz w sprawach członkowskich:  Pola Zygmunt/Piotr Górajec sekretariat@icompolska.eu

The place of residence of ICOM Poland National Committee is the Zachęta – National Gallery of Art.  The address for correspondence:  ICOM POLSKA, The Andrzej Wawrzyniak Asia and Pacific Museum, ul. Solec 24; 00-403 Warsaw.

ICOM Poland is chaired by Dr. Piotr Rypson – email address for contacts in ICOM matters and membership matters: Pola Zygmunt/Piotr Górajec sekretariat@icompolska.eu