Kontakt/Contact

Komitet Narodowy ICOM POLSKA ma siedzibę w Zachęcie – Narodowej Galeria Sztuki. Adres do korespondencji:  ICOM POLSKA, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa.

ICOM POLSKA przewodniczy dr Piotr Rypson – adres mailowy do kontaktów w sprawach organizacyjnych ICOM-u oraz w sprawach członkowskich:  Pola Zygmunt/Piotr Górajec sekretariat@icompolska.eu

The place of residence of ICOM Poland National Committee is the Zachęta – National Gallery of Art.  The address for correspondence:  ICOM POLSKA, Zachęta – National Gallery of Art, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warsaw.

ICOM Poland is chaired by Dr. Piotr Rypson – email address for contacts in ICOM matters and membership matters: Pola Zygmunt/Piotr Górajec sekretariat@icompolska.eu