Kontakt/Contact

Komitet Narodowy ICOM POLSKA ma siedzibę w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  Adres do korespondencji:  ICOM POLSKA, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa.

ICOM POLSKA przewodniczy dr Piotr Rypson – adres mailowy do kontaktów w sprawach ICOM-u:  Monika Piesio m.piesio@zacheta.art.pl  W sprawach członkowskich i rozsyłania bieżących informacji do członków: Monika Tyc mtyc@muzeum-wilanow.pl

The place of residence of ICOM Poland National Committee is the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów.  The address for correspondence:  ICOM POLSKA, Zachęta – National Gallery of Art, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warsaw.

ICOM Poland is chaired by Dr. Piotr Rypson – email address for contacts in ICOM matters: Monika Piesio m.piesio@zacheta.art.pl    For membership matters and for distribution of current information to the  members: Monika Tyc mtyc@muzeum-wilanow.pl