Jak zostać członkiem ICOM

Jak zostać członkiem ICOM

 

Członkostwo indywidualne ICOM jest dostępne dla wszystkich muzealników, którzy są zainteresowani przystąpieniem do naszej organizacji, szczególnie dla osób, które są już od pewnego czasu związane trwalej z pracą w muzeach. Osoby kandydujące są akceptowane wstępnie przez Prezydium ICOM POLSKA, a następnie decyzję o przyjęciu podejmuje sekretariat ICOM w Paryżu. W praktyce stosowana jest zasada, że dwuletnia praca w muzeach jest wystarczającym wymogiem, zwłaszcza dla osób zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych i mających konkretne dokonania zawodowe. Członkami ICOM na innych zasadach mogą być także studenci kierunków związanych z muzealnictwem.

Do ICOM mogą również należeć muzea, jako członkowie instytucjonalni.  Wykaz polskich muzeów należących do ICOM, zob. https://icom-poland.mini.icom.museum/czlonkowie-instytucjonalni-icom-polska/

Członków ICOM obowiązuje przestrzeganie Statutu ICOM, Statutu Stowarzyszenia „Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM” oraz Kodeksu Etyki dla Muzeów ICOM.

Członkowie ICOM mogą m.in.  uczestniczyć we wszystkich programach ICOM, mają czynne i bierne prawa wyborcze oraz wolny wstęp do muzeów publicznych (a niekiedy i prywatnych) w większości krajów świata.  Członkostwo jest automatycznie wznawiane corocznie, poprzez opłacenie składki rocznej za dany rok.

Wstępujący do ICOM nowy członek  ma obowiązek zadeklarowania przynależności do co najmniej jednego, międzynarodowego komitetu specjalistycznego. Ich lista:  https://icom.museum/en/network/committees-directory/?type=137

Prosimy o kontakt z Polą Zygmunt z Sekretariatu ICOM POLSKA (sekretariat@icompolska.eu), która  przekaże niezbędne formularze i do której należy je odesłać po wypełnieniu. ICOM jest organizacją międzynarodową, więc formularze powinny być wypełniane w jednym z oficjalnych języków korespondencji naszej organizacji: angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

Oprócz wypełnienia formularza zgłoszeniowego osoba wstępująca do ICOM POLSKA proszona jest o przedstawienie dwóch rekomendacji obecnych członków naszej organizacji (w języku polskim).

Informacja o kategoriach członkostwa i wymogach:   icom.museum/join-us/become-a-member

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

ICOM_Membership-Form_Individual_EN

Formularz RODO

Klauzula – deklaracja ICOM Polska_aktualna2022

Poza wypełnionymi formularzami do aplikowania o członkostwo niezbędne sią dwie rekomendacje aktywnych członków oraz krótkie CV