Kim jesteśmy/About us

ICOM POLSKA (ICOM Poland) jest częścią Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, która  jest największą, pozarządową, międzynarodową organizacją kulturalną w świecie. Jest ona afiliowana przy UNESCO i liczy ponad 44 tys. członków w 138 krajach. W Polsce działa od 1948 r. Obecnie Komitet Narodowy ICOM POLSKA  liczy 370 muzealników-członków indywidualnych oraz 52 członków instytucjonalnych (muzea).

The ICOM POLSKA (ICOM Poland) is a section of the International Council of Museums ICOM, which is the largest international non-governmental and cultural organization. It is formally associated with UNESCO and has more than 44 000 members in 138 countries. ICOM has been operating in Poland since 1948. Currently, the National Committee ICOM POLSKA (ICOM Poland) includes 370 museum professionals as individual members and 52 institutional members (museums).

ICOM (www.icom.museum) zajmuje się pełnym spectrum działalności muzeów, wszelkimi formami działania muzeów na rzecz społeczeństw i kultury, a także organizowaniem współpracy, kształcenia i doskonalenia pracowników muzeów.  ICOM ma 119 komitetów narodowych (krajowych), 34 międzynarodowe komitety specjalistyczne, 6 związków regionalnych (komitetów regionów) oraz 22 afiliowane organizacje międzynarodowe, z różnych dziedzin muzealnictwa  https://icom.museum/en/network/committees-directory/

ICOM organizuje corocznie kilkaset konferencji międzynarodowych i wydaje szereg periodyków branżowych.