Skład Prezydium ICOM POLSKA

W dniu 20 listopada 2021 roku w wyborach korespondencyjnych wybrany został Przewodniczący “Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM” na lata 2021-2024 oraz członkowie Prezydium, którzy następnie w trybie wyborów dokonali następującego podziału funkcji w Prezydium:

 

  • Piotr Rypson – przewodniczący

  • Robert Kotowski – wiceprzewodniczący

  • Hanna Wróblewska – wiceprzewodnicząca

  • Jolanta Gumula – skarbniczka

  • Piotr Górajec – sekretarz

  • Joanna Wasilewska – członkini zarządu

  • Jarosław Suchan – członek zarządu

Członkowie wybrali również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie:

  • Jacek Friedrich – przewodniczący

  • Jerzy Halbersztadt – sekretarz

  • Mateusz Labuda – członek

 

 

W dniu 24 listopada 2018 roku odbyły się wybory przewodniczącego i członków Prezydium Komitetu Narodowego ICOM POLSKA na lata 2018-2021.  W wyniku wyborów władze ICOM POLSKA ukonstytuowały się w następującym składzie:

 

 

Piotr Rypson – przewodniczący

Jerzy Halbersztadt – wiceprzewodniczący

Hanna Wróblewska – wiceprzewodnicząca

Marek Świca – sekretarz

Paweł Jaskanis – skarbnik (do  rezygnacji z członkostwa w Prezydium  4 X 2019)

Jolanta Gumula – członkini prezydium (od 7 X 2019)                              i skarbnik

Jarosław Suchan  – członek prezydium

Michał Wożniak – członek prezydium

 

 

W dniu 19 stycznia 2016 roku Komisja Skrutacyjna PKN ICOM powołana w dniu 12 grudnia 2015 ogłosiła wyniki wyborów do Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (Prezydium w tym składzie pracowało w latach 2016-2018):

Dorota Folga Januszewska – prezydent

Członkowie prezydium:

Zofia Gołubiew

Jerzy Halbersztadt

Katarzyna Nowakowska-Sito

Iwona Szmelter

Marek Świca

Wit Karol Wojtowicz