Skład Prezydium ICOM POLSKA

W dniu 24 listopada 2018 roku odbyły się wybory przewodniczącego i członków Prezydium Komitetu Narodowego ICOM POLSKA na lata 2018-2021.  W wyniku wyborów władze ICOM POLSKA ukonstytuowały się w następującym składzie:

 

 

Piotr Rypson – przewodniczący

Jerzy Halbersztadt – wiceprzewodniczący

Hanna Wróblewska – wiceprzewodnicząca

Marek Świca – sekretarz

Paweł Jaskanis – skarbnik (do  rezygnacji z członkostwa w prezydium  4 X 2019)

Jolanta Gumula – członkini prezydium (od 7 X 2019)

Jarosław Suchan  – członek prezydium

Michał Wożniak – członek prezydium

 

 

W dniu 19 stycznia 2016 roku Komisja Skrutacyjna PKN ICOM powołana w dniu 12 grudnia 2015 ogłosiła wyniki wyborów do Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (Prezydium w tym składzie pracowało w latach 2016-2018):

Dorota Folga Januszewska – prezydent

Członkowie prezydium:

Zofia Gołubiew

Jerzy Halbersztadt

Katarzyna Nowakowska-Sito

Iwona Szmelter

Marek Świca

Wit Karol Wojtowicz