Skład Prezydium ICOM POLSKA

Skład Prezydium ICOM POLSKA

 

  • Robert Kotowski – przewodniczący

  • Joanna Wasilewska – wiceprzewodnicząca

  • Jarosław Suchan – wiceprzewodniczący

  • Jolanta Gumula – skarbniczka

  • Piotr Górajec – sekretarz

  • Marianna Otmianowska – członkini zarządu

  • Magdalena Muskała – członek zarządu

 Komisję Rewizyjną:

  • Jacek Friedrich – przewodniczący

  • Jerzy Halbersztadt – sekretarz

  • Mateusz Labuda – członek