ICOM member access
Join ICOM

Poland

Poland

ICOM National Committee Poland

All news

07/11/2019

Zebranie członków ICOM POLSKA, 26 października 2019 r. Conference

Zebranie plenarne członków ICOM POLSKA odbyło się 26 października 2019 r. w budynku Zachęty – Narodowej Galerii  Sztuki w Warszawie.

W pierwszej części prof. Wojciech Włodarczyk, prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przedstawił plan zorganizowania w 2020 r. konferencji  „Historia sztuki jako instytucja, jako aktor sceny publicznej, w warunkach demokracji i wolnego rynku”.  ICOM POLSKA został zaproszony do włączenia się w jej organizowanie.

Sprawozdanie z ostatnich miesięcy w ICOM POLSKA przedstawił przewodniczący Piotr Rypson. Poinformował o działaniach interwencyjnych w sprawie wielu muzeów oraz o opiniowaniu nominacji w muzeach.  Do ICOM-u w ciągu ostatniego roku dołączyło ponad 60 nowych członków. Prezydium ICOM POLSKA, w zgodzie z wynikami wcześniejszej dyskusji, postanowiło podjąć starania o nadanie osobowości prawnej naszej organizacji w Polsce, w formie zarejestrowania Stowarzyszenia ICOM POLSKA. Trwają prace nad projektem statutu, który zostanie przedstawiony członkom do rozważenia i dyskusji. Po Konferencji Generalnej ICOM-u w Kioto ICOM weźmie na siebie rolę skoordynowania w Polsce dyskusji nad nową definicją muzeum. Zostanie powołana grupa robocza w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Jerzy Halbersztadt  zrelacjonował interwencje ICOM-u w kilku najbardziej istotnych sprawach, przede wszystkim w związku z sytuacją w Muzeum Narodowym w Warszawie (trzy kolejne wystąpienia z krytyczną oceną działań dyrektora i korespondencja z MKiDN w tej sprawie), wystąpienia wobec niepowołania prof. Dariusza Stoli na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, mimo wygranego konkursu, oraz w sprawie powołania bez trybu konkursowego dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.  Co do zasady, ICOM odwołuje się do „Katalogu dobrych praktyk”, wydyskutowanych i przyjętych 2 lata temu. W wielu przypadkach przeprowadzane konkursy odbiegają od tych zasad, np. warunki konkursu na dyrektora w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Pozytywny przykład w toku, to  konkurs na dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. W wielu z tych interwencji stanowisko ICOM-u nie jest uwzględniane, ale wobec kilku fatalnych w konsekwencjach decyzji z przeszłości, widać też czasem pewne przejawy większego umiarkowania ze strony decydentów.

Dyr. Jarosław Suchan (Muzeum Sztuki w Łodzi) przedstawił  przygotowania do Kongresu CIMAM. Odbędzie się on w Łodzi i Gdańsku, 6-8 listopada 2020 r., nt. wyzwań związanych z zagrożeniem klimatycznym oraz o problemach funkcjonowania muzeów nieulokowanych w stolicach.

Sprawę kongresu dotyczącego bezpieczeństwa w muzeach przedstawiły dyr. Paulina Florjanowicz (MKiDN) i dyr. Alicja Knast (Muzeum Śląskie) .

W ostatniej części zabrania dyr. Muzeum Azji i Pacyfiku Joanna Wasilewska przedstawiła relację z Konferencji Generalnej w Kioto, a szczególnie przebieg dyskusji nad nową definicją muzeum, która nie została zaakceptowana. Było to zgodne ze stanowiskiem przyjętym m.in. przez ICOM POLSKA oraz większość komitetów europejskich. Sprawa będzie dalej przedmiotem dyskusji w całym ICOM-ie, także w Polsce. Prezydium ICOM PL upoważniło prof. Michała Woźniaka i dyr. Jolantę Gumulę do utworzenia grupy roboczej, która przygotuje nowe propozycje na ten temat.

Dodatkowo, dyr. Alicja Knast przedstawiła problem walki o krajobraz przemysłowy oraz znaczenie udziału instytucji kultury, w tym muzeów, w  konsultowaniu planów zabudowania przestrzeni.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Click here to troubleshoot

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.