Join ICOM

Poland

Poland

ICOM National Committee Poland

All news

07/11/2019

Zebranie członków ICOM POLSKA, 26 października 2019 r. Conference

Zebranie plenarne członków ICOM POLSKA odbyło się 26 października 2019 r. w budynku Zachęty – Narodowej Galerii  Sztuki w Warszawie.

W pierwszej części prof. Wojciech Włodarczyk, prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przedstawił plan zorganizowania w 2020 r. konferencji  „Historia sztuki jako instytucja, jako aktor sceny publicznej, w warunkach demokracji i wolnego rynku”.  ICOM POLSKA został zaproszony do włączenia się w jej organizowanie.

Sprawozdanie z ostatnich miesięcy w ICOM POLSKA przedstawił przewodniczący Piotr Rypson. Poinformował o działaniach interwencyjnych w sprawie wielu muzeów oraz o opiniowaniu nominacji w muzeach.  Do ICOM-u w ciągu ostatniego roku dołączyło ponad 60 nowych członków. Prezydium ICOM POLSKA, w zgodzie z wynikami wcześniejszej dyskusji, postanowiło podjąć starania o nadanie osobowości prawnej naszej organizacji w Polsce, w formie zarejestrowania Stowarzyszenia ICOM POLSKA. Trwają prace nad projektem statutu, który zostanie przedstawiony członkom do rozważenia i dyskusji. Po Konferencji Generalnej ICOM-u w Kioto ICOM weźmie na siebie rolę skoordynowania w Polsce dyskusji nad nową definicją muzeum. Zostanie powołana grupa robocza w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Jerzy Halbersztadt  zrelacjonował interwencje ICOM-u w kilku najbardziej istotnych sprawach, przede wszystkim w związku z sytuacją w Muzeum Narodowym w Warszawie (trzy kolejne wystąpienia z krytyczną oceną działań dyrektora i korespondencja z MKiDN w tej sprawie), wystąpienia wobec niepowołania prof. Dariusza Stoli na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, mimo wygranego konkursu, oraz w sprawie powołania bez trybu konkursowego dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.  Co do zasady, ICOM odwołuje się do „Katalogu dobrych praktyk”, wydyskutowanych i przyjętych 2 lata temu. W wielu przypadkach przeprowadzane konkursy odbiegają od tych zasad, np. warunki konkursu na dyrektora w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Pozytywny przykład w toku, to  konkurs na dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. W wielu z tych interwencji stanowisko ICOM-u nie jest uwzględniane, ale wobec kilku fatalnych w konsekwencjach decyzji z przeszłości, widać też czasem pewne przejawy większego umiarkowania ze strony decydentów.

Dyr. Jarosław Suchan (Muzeum Sztuki w Łodzi) przedstawił  przygotowania do Kongresu CIMAM. Odbędzie się on w Łodzi i Gdańsku, 6-8 listopada 2020 r., nt. wyzwań związanych z zagrożeniem klimatycznym oraz o problemach funkcjonowania muzeów nieulokowanych w stolicach.

Sprawę kongresu dotyczącego bezpieczeństwa w muzeach przedstawiły dyr. Paulina Florjanowicz (MKiDN) i dyr. Alicja Knast (Muzeum Śląskie) .

W ostatniej części zabrania dyr. Muzeum Azji i Pacyfiku Joanna Wasilewska przedstawiła relację z Konferencji Generalnej w Kioto, a szczególnie przebieg dyskusji nad nową definicją muzeum, która nie została zaakceptowana. Było to zgodne ze stanowiskiem przyjętym m.in. przez ICOM POLSKA oraz większość komitetów europejskich. Sprawa będzie dalej przedmiotem dyskusji w całym ICOM-ie, także w Polsce. Prezydium ICOM PL upoważniło prof. Michała Woźniaka i dyr. Jolantę Gumulę do utworzenia grupy roboczej, która przygotuje nowe propozycje na ten temat.

Dodatkowo, dyr. Alicja Knast przedstawiła problem walki o krajobraz przemysłowy oraz znaczenie udziału instytucji kultury, w tym muzeów, w  konsultowaniu planów zabudowania przestrzeni.

[instagram-feed]