Join ICOM

Poland

Poland

ICOM National Committee Poland

All news

23/01/2024

Kolejne zmiany w Prezydium ICOM POLSKA

Prezydium Komitetu Narodowego ICOM Polska ma przyjemność poinformować, o zmianach, jakie zaszły ostatnio w jego składzie, w związku z rezygnacją dotychczasowej wiceprzewodniczącej i przewodniczącego. 23 stycznia 2024 r. w ramach statutowego uzupełnienia prezydium wyłoniło nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Nowym przewodniczącym Prezydium został prof. Robert Kotowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący, natomiast na stanowisko wiceprzewodniczącego wybrano dr. Jarosława Suchana. Gratulujemy i przypominamy wszystkim członkom ICOM Poland, że w tym roku upływa kadencja obecnego Prezydium, a zatem walne zgromadzenie wybierze jego nowy skład.

[instagram-feed]