Join ICOM

Poland

Poland

ICOM National Committee Poland

All news

31/07/2023

Konkurs na Stanowisko Dyrektora Muzeum Zamkowego w Łańcucie

Z przyjemnością informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Zamek w Łańcucie– instytucji prowadzonej jako wspólna z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Ogłoszenie, jak i pozostałe dokumenty konkursowe, dostępne są w BIP na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce ogłoszenia i zawiadomienia: W TYM MIEJSCU.

Ofertę zawierającą wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godziny 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem KONKURS: MUZEUM – ZAMEK w ŁAŃCUCIE – NIE OTWIERAĆ w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:00, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 lub przesłać na adres Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Informacji o konkursie oraz o warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum – Zamek w Łańcucie udziela Departament Dziedzictwa Kulturowego, tel. (22) 42-10-450 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: ddk@kultura.gov.pl

W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursie.

 

[instagram-feed]