Join ICOM

Poland

Poland

ICOM National Committee Poland

All news

14/02/2022

List w sprawie sytuacji zwiazanej z powołaniem Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi

Warszawa, dnia 8 lutego 2022

ICOM Polska.004.08.01.2022

Szanowny Pan

Prof. dr hab. Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Pan

Grzegorz Schreiber

Marszałek Województwa Łódzkiego

 

 

Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Marszałku.

 

Polski Komitet Narodowy ICOM Międzynarodowej Rady Muzeów, podobnie jak większa cześć polskiego środowiska związanego z muzealnictwem i wystawiennictwem, z zaniepokojeniem obserwuje sytuację Muzeum Sztuki w Łodzi i brak decyzji dotyczącej osoby kierującej ta instytucją.

Nie trzeba oczywiście przypominać, jaką rolę pełni w pejzażu polskiego muzealnictwa właśnie to muzeum, jedyne w naszym kraju, które może poszczycić się wspaniałą, historyczną kolekcją światowej sztuki nowoczesnej. Warto jednak podkreślić, że jest to drugie w historii muzeum sztuki nowoczesnej na świecie i jako takie cieszy się szczególną estymą i uwagą międzynarodowej społeczności muzealników, historyków i miłośników sztuki.

Swej pozycji muzeum nie osiągnęło by jednak bez wybitnych ludzi, którzy je kształtowali. Wspomnijmy tu tylko kilka z największych nazwisk kultury Dwudziestolecia – Katarzynę Kobro, Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Juliana Przybosia i niezwykle zasłużonego Jana Brzękowskiego. A także postać wybitnego dyrektora, jakim był Ryszard Stanisławski, by wymienić tylko to nazwisko.

W przekonaniu naszego środowiska oraz muzealników zagranicznych wieloletnia praca dyrektora Jarosława Suchana wpisuje się znakomicie w ten szereg osób, które przyczyniły się do świetności Muzeum Sztuki. Wiadomo również, iż z powodu pandemii kilka bardzo ważnych przedsięwzięć nie mogło zostać do tej pory zrealizowanych. Dlatego też zwracamy się z gorącym apelem do Pana Premiera i Pana Marszałka, by powołali właśnie osobę Jarosława Suchana na kolejną kadencję. Treść apelu przekazujemy również do wiadomości członków naszego Stowarzyszenia.

 

 

Łączę wyrazy szacunku

W imieniu Prezydium ICOM POLSKA

 dr Piotr Rypson, Przewodniczący Prezydium

[instagram-feed]