Sondaż ICOM POLSKA nt. przygotowania muzeów do wznowienia działalności

 

Muzeum Historii Naturalnej w Szanghaju ponownie otwarte dla publiczności. Fot. Xinhua

© China.org.cn

 

Robocze wyniki ankiety przeprowadzonej przez ICOM Polska w dniach 23-28 kwietnia 2020 roku w gronie muzeów różnej wielkości i o różnym statusie organizacyjnym.

Celem naszej ankiety była próba sondażu na temat przygotowania muzeów do wznowienia działalności, warunków brzegowych wznowienia tejże, problemów organizacyjnych z jakimi borykają się dyrektorzy instytucji muzealnych, oraz rozmaitych skutków, jakie są i będą pochodną pandemii COVID-19, w tym skutków finansowych.
Składamy wielkie podziękowania naszym koleżankom i kolegom, że zechcieli poświęcić swój cenny czas odpowiadając na nasze pytania. Uznaliśmy, że anonimizując wypowiedzi, przekażemy je naszemu środowisku muzealników, które obok wielu innych bolączek cierpi na brak jasnych wytycznych, które by pochodziły od stosownych władz. Zebrane wypowiedzi mogą w naszym przekonaniu pomóc w przygotowaniu rozwiązań w poszczególnych instytucjach muzealnych, a także pomóc w zadaniu właściwych pytań ich organizatorom. Jak często bywa, w sytuacjach kryzysowych musimy liczyć najbardziej na siebie.
Nasza ankieta ma charakter interwencyjny i natychmiastowy; chcemy ją też udostępnić przed zapowiedzianym przez MKiDN możliwym otwarciem instytucji przez ich dyrekcje. Prosimy więc o wyrozumiałość – przekazujemy materiał roboczy, w niewielkim stopniu opracowany merytorycznie i stylistycznie. To raczej zapis burzy mózgów dokonanej na odległość. Stopień szczegółowości odpowiedzi wynika również z różniej struktury pytań zadawanych różnym muzeom oraz momentu udzielania odpowiedzi.

  • Sondaż ICOM POLSKA nt. przygotowania muzeów do wznowienia działalności