Join ICOM

Poland

Poland

ICOM National Committee Poland

All news

24/11/2022

Nowa Definicja Muzeum

24 sierpnia 2022 roku, w Pradze, Zgromadzenie Generalne ICOM, przyjęło nową definicję muzeum.

Prezentujemy Państwu jej brzmienie w tłumaczeniu naszego kolegi Jarosława Suchana.

“Muzeum jest trwałą instytucją służącą społeczeństwu, nie nastawioną na osiąganie zysku, która zajmuje się badaniem, gromadzeniem, konserwacją, interpretacją oraz prezentacją materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Otwarte dla wszystkich, powszechnie dostępne i niewykluczające, muzea promują różnorodność i zrównoważony rozwój. Swoją działalność i sposoby komunikowania opierają na zasadach etyki, profesjonalnej rzetelności i społecznej partycypacji. Oferują zróżnicowane doświadczenia służące edukowaniu, rozrywce, refleksji i dzieleniu się wiedzą.”

Tekst oryginalny w języku angielskim.

“A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”

 

 

[instagram-feed]