Join ICOM

Poland

Poland

ICOM National Committee Poland

All news

04/04/2022

Poszukujemy wolontariuszy, chcących wesprzeć ukraińskich muzealników przebywających w Polsce!

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM poszukuje wolontariuszy mogących wesprzeć swoim zaangażowaniem i opieką ukraińskich muzealników i muzealniczki.– beneficjentów przygotowywanego przez nas programu stypendialnego.

Chcemy, aby każda osoba,– która otrzyma stypendium humanitarne ICOM Polska, miała swojego indywidualnego opiekuna na czas trwania stypendium. Rolą opiekuna będzie udzielanie bieżącej pomocy i wsparcia w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości, a także ewentualne pośrednictwo w kontakcie z muzeami mogącymi przyjąć stypendystę do pracy.

Jeżeli chcą Państwo zaangażować się w tego rodzaju działania ICOM POLSKA, serdecznie zapraszamy. Prosimy również o upowszechnianie informacji we własnym zakresie.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem: helpukraine@icompolska.eu

[instagram-feed]