Join ICOM

Poland

Poland

ICOM National Committee Poland

All news

11/04/2022

Program Stypendialny – #HELPUKRAINE ICOM POLAND RELIEF FUND

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie praktyczne informacje dotyczące programu stypendiów humanitarnych #HELPUKRAINE ICOM POLAND RELIEF FUND 

Jeżeli chcą Państwo wystąpić o stypendium, zgłosić osobę potrzebującą, zadeklarować pomoc lub wsparcie oraz w razie w razie gdyby mieli Państwo pytania bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem programu: helpukraine@icompolska.eu

Przydatne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy:

ICOM FORM_Edit

Regulamin programu:

REGULAMIN_ICOM_POL

REGULAMIN_ICOM_UA

REGULAMIN_ICOM_EN

Wzór umowy stypendialnej:

umowa stypendialna_pol

umowa stypendialna_UA

umowa stypendialna_EN

 

Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM (ICOM POLSKA) powołało również komisję stypendialną, której zadaniem będzie przyznawanie stypendiów humanitarnych dla ukraińskich muzealniczek i muzealników w ramach utworzonego przez nas programu #HELPUKRAINE – ICOM POLAND RELIEF FUND

W skład komisji weszli:

  1.  prof. Robert Kotowski – wiceprzewodniczący prezydium ICOM POLSKA, Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach
  2. Agnieszka Morawińska – członkini ICOM POLSKA
  3. Piotr Cywiński – Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
  4. Tetyana Filevska – Instytut Ukraiński
  5. Anastasiia Cherednychenko – ICOM UKRAINE

 

Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie:

Cottyn –  https://www.cottyn.eu/poland/pl – opracowanie dokumentów prawnych

ENSI – Kancelaria Ekspertów – https://ensi.net/ – opracowanie zasad RODO

 

 

Стипендіальна програма –  #HELPUKRAINE ICOM POLAND RELIEF FUND

Тут ви знайдете всю практичну інформацію про гуманітарну стипендіальну програму #HELPUKRAINE ICOM POLAND RELIEF FUND

Якщо ви хочете подати заявку на отримання стипендії, зареєструватися, заявити про бажання допомогти та в разі виникнення запитань, будь ласка, зверніться безпосередньо до секретаріату програми: helpukraine@icompolska.eu

Корисні документи:

Заява:

ICOM ФОРМА – ICOM FORM_Edit

 

Положення програми:

ПОЛОЖЕННЯ_ICOM_POL – REGULAMIN_ICOM_POL

ПОЛОЖЕННЯ_ICOM_UA – REGULAMIN_ICOM_UA

ПОЛОЖЕННЯ_ICOM_EN – REGULAMIN_ICOM_EN

 

Зразок стипендіальної угоди:

стипендіальна угода_POL – umowa stypendialna_pol

стипендіальна угода _UA – umowa stypendialna_UA

стипендіальна угода _EN – umowa stypendialna_EN

 

Президія Польського національного комітету Міжнародної ради музеїв ICOM (ICOM POLSKA) також призначила стипендіальний комітет, завданням якого буде присудження гуманітарних стипендій для українських музеєзнавців у межах програми #HELPUKRAINE – ICOM POLAND RELIEF FUND.

До складу комісії увійшли:

проф. Роберт Котовський – віце-голова президії ICOM POLSKA, директор Національного музею в м. Кельці

Аґнєшка Моравінська – член ICOM POLSKA

Пьотр Цивінський – директор Державного музею Аушвіц Біркенау

Тетяна Філевська – Український Інститут

Анастасія Чередниченко – ICOM UKRAINE

 

Щиро дякуємо за допомогу та підтримку:

Cottyn – https://www.cottyn.eu/poland/pl – підготовка юридичних документів

ENSI – Канцелярія експертів- https://ensi.net/ – розробка правил RODO

[instagram-feed]